Högbyminnen
- en berättelse om Högby sockens historia
 
Högby hembygdsförening
 
Bokpresentation
Boken Högbyminnen innehåller tolv fristående berättelser om Högbys historia. Den gör därmed inga anspråk på att vara en heltäckande beskrivning av socknens historia.
Boken är det synliga resultatet av en studiecirkel som bedrevs i Högby Hembygdsförenings regi 2009-2011.
Författarnas förhoppning är att boken ska inspirera andra Högbybor till att ta fram sina gamla bilder och skriva ner sina egna berättelser om livet i socknen.

Skriften ”Högbyminnen” har utarbetats 2009–2011 av en studiecirkel inom Högby Hembygdsförening med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan.

Omslagets framsida: Överst utsikt från Skogssjöbaden mot den rullstensås där den sällsynta luddvedeln, Oxytropis pilosa, växer. Nederst t v: Kopia av Högby medeltida kyrkas kyrktupp, framställd av Ernst Andersson i Norrby Krongård. Nederst t h: Runstenen vid Högby Hembygdsgård.

Omslagets baksida: Överst manskap och hästar framför ladugården i Roxtorp, troligen i mitten av 1940-talet. Nederst t v: Två traktorer omkring 1950 med Ola och Ragnar Andersson i Hulje Södergård som förare. Nederst t h: Modern traktor och skördetröska av märket Deutz.

Omslagets insidor: Ekonomisk karta från 1948, Högby socken norra resp. södra delen. .
 
 
Högbyminnen

Pris: 100 kr  
ISBN: 978-91-86129-65-1
Format: S5 (165x242mm)
Inbindning: Trådbunden
Omslag: Hårdband i färg
Tryckår: 2011
Upplaga: 1
Antal sidor: 96 s